MedSys

počítačová věda

softwarové inženýrství

strojové učení.

analýza a modelování,
testování,
spolehlivost a zabezpečení.
e-mail
data box
tel.
info@medsys.cz,
9xnv9f4,
417 535 949,
CZ 148 72 315.

Reference
Původní produkty

Reference
-aAIM Czech Republic, Limited Partnership, Olomouc
-Assea Brown Boveri group
-BAK, a. s., Praha
-Computer System Group, a. s., Praha
-Česká pojišťovna, a. s., Brno
- Česká spořitelna, a. s., Praha a Teplice
-Česká správa sociálního zabezpečení, Praha
-ČEZ, a. s., Praha
-Jihomoravská energetika, a. s., Brno
-Liberecká IS, a. s., Liberec
-Mach Industries, Slovenia Loka
-Mercury Center Management, a. s., České Budějovice
-Ministerstvo financí ČR, Praha
-Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha
-Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
-Ministerstvo vnitra ČR, Praha
-OKD, a. s., Ostrava
-Pražská energetika, a. s., Praha
-Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Praha
-Pražská teplárenská, a. s., Praha
-RWE Energie, a. s., Praha
-RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem a Ostrava
- Schneider Electric, s. r. o., Praha
-Severočeská energetika, a. s., Děčín
-Severomoravská energetika, a. s., Ostrava
-Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov
-Škoda Energo, a. s., Plzeň, Španělsko Cerceda
-Teplárna Třebovice, a. s., Ostrava
-United Energy, a. s., Most - Komořany
-Ústecký kraj - krajský úřad, Ústí nad Labem
Původní SW produkty
-ModSim
-DataEx
-DataPower
-SPA-Web server
-SPA-DDE server
-SCS communicator
-ARP accelerator
-MonEvent
-CZ Report
-MER
-MiniECG
-CADET a MiniRAŠ
We are using cookies to give you the good function of our site and for statistical purposes. By continuing to use our website you are agreeing to our use of cookies.
 Close